شرکت نـــقش مقصود شــــرق در یک نگاه

150

مترمربع تولید سالیانه


7

سال فعالیت


11

بافنده ماهر


25+

کل تولیدات


محصولات شرکت نقش مقصود شرق

آخــــــرین اخبــــــــار

Buy now